X

Citi projekti skolā


Ziemassvētku koncerts "Ziemassvētku pasaka"


21.decembrī, sadarbībā ar iniciatīvu Latvijas skolas soma, Sējas skolas skolēniem bija iespēja baudīt svētku koncertu "Ziemassvētku pasaka".
Skolēniem muzikālu baudījumu, prāta viktorīnas par Ziemassvētkiem un kopīgu lustēšanos nodrošināja mākslinieki Arta Abaroniņa un Kārlis Mangulsons.
Jauko Ziemassvētku koncertu noslēdza skanīga un lustīga kopdziesma - Zvaniņš skan!


Šodien, 3.11.2022., Sējas skolas 8. un 9. klašu skolēniem notika izglītojoši praktiskā nodarbība „Izzini sevi – atbalsti citus!” (ilgums 120 min.)

ESF projekta nr. 9.2.4.2/l/106 "Slimību profilakses centra organizēti vietējā mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilaksei pašvaldībās" ietvaros

Izglītojošās praktiskās nodarbības mērķis ir izglītot vecākus, izglītības iestāžu pedagogus un atbalsta personālu, sociālo iestāžu darbiniekus u.c. interesentus par cilvēka emocijām (t.sk., pret savām un līdzcilvēku) un to pārvaldīšanu, cieņpilnu komunikāciju, vērīgumu (apzinātību), kā arī apgūt praktiskas metodes konfliktu risināšanai, emocionālās un verbālās agresijas atpazīšanai bērnu un jauniešu vidū un tās ietekmi indivīda psihoemocionālo un fizisko stāvokli.

Izglītojošās praktiskās nodarbības laikā dalībniekiem būs iespēja attīstīt apzinātības un empātijas prasmes, kas veicina izprast veselīgas un neveselīgas agresijas atpazīšanu, autoritatīvo vecākošanas (parenting) stila pirncipu, arī emocionālo un attiecību prasmju apguvi.

Izglītojošo praktisko nodarbību laikā tiks apskatītas šādas tēmas:

  1. Zināšanas, izpratne un vērīgums par cilvēka emocijām (t.sk., pret savām un līdzcilvēku).
  2. Cieņpilna komunikācija – empātija, praktisku metožu pārvaldīšana konfliktu risināšanai, emocionālās un verbālās agresijas atpazīšana bērnu un jauniešu vidū un tās ietekme indivīda psihoemocionālo un fizisko stāvokli.

Izglītojošas un praktiskas nodarbības bērniem, fiziskās sagatavotības stiprināšanai.

ESF Projekts nr. 9.2.4.2/I/106

     


 

 

30. septembra pēcpusdienā skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem JSPA “Skolēnu pašpārvaldes saliedēšanas un stiprināšanas projekta” ietvaros notika mācības ar vieslektori Justīni Buliņu.

  

             Mācību laikā skolēniem tika izskaidrota pašpārvaldes loma un nozīme skolas dzīvē. Caur komandu uzdevumiem skolēni saprata, cik būtiski ir būt saliedētiem, lai spētu pieņemt labāko risinājumu un plānojumu jebkura uzdevuma veikšanai. Tikai tad, ja skolēnu pašpārvaldes komanda ir saliedēta un vienota, tai izdosies uzlabot gaisotni skolā.

            Pēc tikšanās ar vieslektori devāmies uz mājturības centru vingrināties picu cepšanā. Pašu ceptās picas izdevās ļoti garšīgas. Vakara noslēgumā jaunākie pašpārvaldes dalībnieki secināja, ka darbs pašpārvaldē ne būt nav apgrūtinošs, bet gan interesants, jautrs un noderīgs.
Sējas pamatskolas skolēni, audzinātāji un atbalsta personāls ir pievienoti EMU: Skola platformai.

Kas ir EMU:Skola?

Tas, kā jūtas Jūsu bērns, ļoti būtiski ietekmē bērna spēju mācīties. Zinātniskie pētījumi pierāda, ka, atbalstot skolēna emocionālās vajadzības un pašsajūtu, būtiski uzlabojas mācību sniegums un labbūtība.

EMU:Skola ir digitāls atbalsta rīks, kas ļauj sekot līdzi skolēnu emocionālajām vajadzībām skolā. Tas sniedz praktiskus ieteikumus klases audzinātājiem, lai skola kopā ar vecākiem varētu labāk atbalstīt skolēnu un klasi.

EMU:Skolu ir izstrādājusi Fonds PLECS Inovāciju vienība sadarbībā ar pusaudžu psihoterapeitu Nilu Saksu Konstantinovu. Metodoloģijas pārraudzību nodrošina neatkarīgais eksperts bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs.

Vairāk par projektu iespējams izlasīt šajā saitē: EMU:skola

Folkloras kopa "Vilki" Sējas skolā.


5.maijā, Sējas pamatskolā viesojās folkloras kopa "Vilki", kas skolēniem sniedza ļoti izzinošu koncertu, dziedot latviešu kara dziesmas. Koncerta laikā arī tika stāstīts par latviešu karavīru gaitām dažādos laika posmos, kā arī bērni tika iepazīstināti kā ar senatnīgiem mūzikas instrumentiem, tā ar senatnīgiem ieročiem un rotas lietām.
Koncerts notika inciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros!Sējas pamatskolā notiek SPKC īstenotā ESF 9.2.4.2. pasākuma projekta 2.kārtas veselības veicināšanas un profilakses pasākumi.

Ciklā "Apgūsti veselīga uztura paradumus" Sējas pamatskolā notika 4 meistarklases - 6.,7.,8.,9.klasēm, laika posmā no 7.-11.martam.

Ciklā "Veselīga uztura olimpiāde" piedalās 3. un 4.klase. Pirmās divas nodarbības notika 7.martā, bet 10.03.2022. būs šī cikla nobeigums.

Ciklā "Ergonomika darba vietā" piedalīsies Sējas pamatskolas darbinieki un šī nodarbība notiks 14.03.2022.


Vēl Sējas skolā plānota nodarbība darbiniekiem "Kā būt harmonijā ar sevi".Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" aktivitāte Sējas skolas 2.-5.klašu skolēniem


Sējas skolas skolēniem tiek piedāvata brīnišķīga iespēja noskatīties īpašu, par godu Lāčplēša dienai radītu, koncertlekciju. Koncerta laikā iespējams uzzināt svarīgāko par Lāčplēša dienu, kā arī dzirdēt un redzēt dažādu izpildītāju dziedātas, Latvijai nozīmīgās dziesmas.Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" aktivitāte Sējas skolas 1.-4.klašu skolēniem


Sējas skolas skolēniem tiek piedāvata brīnišķīga iespēja vērot iluzionistu Daces un Enriko Pecoli veidoto cirka izrādi "Alise brīnumzemē"!

Izrādē redzami piena dūmu paklāji un galvu reibinoši priekšnesumi, specefekti un 3D projekcijas, iluzionisma māksla, piemēram, Alises auguma izmēra pārvērtībās vai Cepurnieka trikos. Skatītāji dosies piedzīvojumos Maģiskajā dārzā un Karalienes pilī, vēros gaisa akrobātiskos šovus un citus „Alises Brīnumzemes“ cienīgus brīnumus. Visu vizuālo videomākslas materiālu ir izstrādājuši paši iluzionisti Pecolli.

Izrādes mērķis ir izcelt brīnišķīgo un mūžam aktuālo darbu „Alise brīnumzemē“, kā arī nodemonstrēt, ka ir iespējams Latvijā radīt pasaulē pieprasītu cirka izrādi!

Sējas pamatskolas 8.klases skolēni uzsāk dalību Strptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā


Aprīļa nogalē Latvijas astotās klases skolēni uzsāk dalību Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā IEA ICCS 2022. Pētījuma pirmais posms ir izmēģinājuma pētījums, kas paredz pārbaudīt, kā darbojas jautājumi skolēnu, skolotāju un skolu vadītāju aptaujās, kā arī skolēniem paredzētajos testos. Pirmo reizi pētījuma dati Latvijā tiek iegūti elektroniski, papildus saglabājot datu savākšanu papīra formātā.

IEA ICCS ir pasaulē lielākais starptautiskais un vienīgais pilsoniskās izglītības pētījums. Tā mērķis ir izpētīt, kādā mērā jaunieši ir gatavi pildīt savus pilsoņa pienākumus. Pētījuma analīzē tiks gūtas atbildes uz tādiem jautājumiem kā skolēnu loma attiecībā uz globālo pilsonību, vides ilgtspējība, sociālā mijiedarbība skolā, jaunu sociālo mediju izmantošana pilsoniskai iesaistei, digitālā pilsonība, kā arī migrācija un daudzveidība.

Skolās IEA ICCS 2022 izmēģinājuma pētījumu Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā veic Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts. Latvijā IEA ICCS 2022 izmēģinājuma pētījumā plānots iesaistīt 30 skolas, 1000 astotās klases skolēnus un 360 skolotājus. Pētījuma izmēģinājuma posms notiks pakāpeniski līdz maija beigām, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un skolu gatavību veikt datu ieguvi klātienē.

Detalizētai situācijas analīzei nacionālā līmenī IEA ICCS 2022  ietvaros sagatavoti aptaujas jautājumi, kas ļaus padziļināti izpētīt Latvijas izglītības sistēmai un pilsoniskās izglītības saturam nozīmīgus jautājumus. Šoreiz elektroniski iegūstamā datu daļa skolēnu testā veidota līdzīgi spēļošanas uzdevumu pamatprincipiem. Tas jauniešiem nozīmēs aizraujošāku atbildēšanu uz jautājumiem.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par IEA ICCS 2022 pieejamas Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta tīmekļvietnē.

Pētījums notiek ar Eiropas Sociāla fonda atbalstu projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros.

 Reklāmas klipiņš:
https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/128029049315241/

Saite uz aprakstu IZM mājas lapā:
https://www.izm.gov.lv/lv/skoleni-uzsak-dalibu-starptautiskaja-pilsoniskas-izglitibas-petijuma
 


Redzēt skaņuPiektdien, 23.aprīlī, Sējas pamatskolas 1.-4.klašu skolēniem bija iespēja skatīties un klausīties ļoti aizraujošu, Iniciatīvas "Latvijas Skolas Soma", mācību stundu - "Redzēt skaņu".
Aizraujoša mācību stunda, kurā atraktīvi un interesanti tiek stāstīts par skaņu no tās rašanās līdz pat mūzikas instrumentu smalkai izpētei mikroskopā. Iespējams gan redzēt kā stīgas kustas palēninājumā, gan ielūkoties instrumenta iekšpusē. Bet lai nopietnā fizikas sadaļa pārāk nenogurdinātu, tā mijas ar nelieliem muzikāliem priekšnesumiem, kas atgādina skanīgu ceļojumu laikā no klasikas līdz pat mūsdienām! Galvenie temati; - Skaņa un tās rašanās - Dzirde un auss uzbūve - Akustika - Stīgu strinkšķināmie instrumenti - Stīgu lociņinstrumenti - Vijoles un lociņa uzbūve - “Katram savu instrumentu” praktiskais uzdevums - Trīs klausīšanās uzdevumi, kas jāpaveic dienas laikā Koncertlekciju vada Lelde Zaržecka un Inese Fedorovska.

Lelde un Inese darbojas vijoļu duetā “VIOLIN DIIVAS”, ar kuru trīs gadu laikā kopā nospēlēti vairāk kā 200 koncerti dažādās Latvijas pilsētās. Tagad paralēli koncertiem lielu lomu ieņem arī pedagoģija, jo kopā nodibinājušas mūzikas studiju IIMS, kā arī tapusi pirmā izklaidējoši izglītojošā koncertlekcija “Redzēt skaņu”.Sējas skolā turpinās Kultūras ministrijas programma "Latvijas Skolas soma".

Tuvojoties komponista Imanta Kalniņa 80 gadu jubilejai, Sējas skolas 4.-9.klašu skolēniem tika piedāvāta tiešsaistes koncertekcija tieši par šo - Latvijai tik nozīmīgo personu. Koncertlekcijā skolēni uzzināja nozīmīgus Imanta Kalniņa dzīves gājuma notikumus, dažādos Latvijas vēstures un mūsdienu periodos. Tāpat jauniešiem bija iespēja dzirdēt profesionāļu izpildītas populārākās Imanta Kalniņa komponētās dziesmas.

Programma tika īstenota kopā ar klašu audzinātājiem, vizuālās mākslas, mūzikas un latviešu valodas skolotājiem, kur katram bijis savs uzdevums saistībā ar redzēto, dzirdēto un uzzināto.

 

Zīmējumi tapuši vizuālās mākslas stundās par tēmu “Imanta Kalniņa dziesmu ilustrācijas”.
"Dūdieviņš" - Elza Mairs Tirzbanurte
Elza Maira Tirzbanurte (4.klase) - "Dūdieviņš"


Ralfs Endželis (4.klase) - "Sev pašam"


Mariss Vikse (4.klase) - "Smilšu rausis"


Katrīna Šildere (7.klase) – “Zilais putniņš”             

Ance Emīlija Ozoliņa (7.klase) – “Zilais putniņš”


Simona Guste Guste (7.klase) – “Zilais putniņš”


Sējas skolā turpinās programma "LATVIJAS SKOLAS SOMA"


Lai arī mācības šobrīd notiek attālināti, Sējas skolā turpinās Kultūras ministrijas programma "Latvijas Skolas soma".
Janvāra mēnesī 6.-9.klašu skolēniem piedāvātā tēma bija "Raimondam Paulam - 85". Sējas pamatskolas skolēniem bija iespēja skatīties tieši viņiem sagatavotu izglītojošu koncertlekciju par Raimondu Paulu - svinēt jubileju "kopā ar Maestro"!
Programma tika īstenota kopā ar mūzikas skolotāju, mūzikas stundās. Iegūto informāciju jaunieši izmantoja pildot uzdevumus portālā uzdevumi.lv un pat ir ierakstījuši savu "attālināto kopdziesmu" par godu Raimonda Paula dzimšanas dienai!
Iniciatīva Latvijas SKOLAS SOMA turpinās.

2020.gada 13.oktobrī Sējas skolā notika aktivitāte "Gleznas ārpus rāmjiem", kuru apmeklēja 7.-9.klašu audzēkņi.


 

Sējas pamatskolā turpinās programma "PIENS UN AUGĻI SKOLAI"

Ar 2020.gada 1.oktobri Sējas pamatskolā atsākas programma "Piens un augļi skolai".

Programmas skolu apgādei ar augļiem un pienu mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, kā arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem.

Skolu programma darbojas ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan piena produktus, gan augļus bez maksas trīs reizes mācību nedēļā var saņemt visi 1.-9.klašu skolēni.

Vairāk par programmu var uzzināt interneta vietnē www.piensaugliskolai.lvIniciatīva Latvijas SKOLAS SOMA turpinās.

2020.gada 22.septembrī Sējas skolā notika Smilšu kino izrāde "Sprīdītis", iniciatīvas Skolas soma ietvaros.
1.-6.klašu skolēniem bija lieliska iespēja vērot neparastu uzvedumu ar Arvīda Kiņa oriģinālmūziku, Gunas Miķelsones zīmējumiem smiltīs un Daces Priedes lugas pārstāstu (pēc A.Brigaderes lugas motīviem).Iniciatīva Latvijas SKOLAS SOMA - ATKLĀJ ĢITĀRUŠodien, projekta Skolas soma ietvaros, Sējas skolas audzēkņiem bija lieliska iespēja baudīt izglītojošu koncertu "Atklāj ģitāru", ko sniedza vienīgais Ģitāras spēles maģistrs Latvijā - Jānis Bērziņš! Jānis ne vien sniedza ieskatu trīs dažādu ģitāru skanējumā, bet arī mazliet vairāk izstāstīja par savu dzīves redzējumu un pieredzi dažādās valstīs un skolās, apgūstot ģitāras spēli.formāciju ...

  Iniciatīva Latvijas SKOLAS SOMA turpinās.

2019. gada decembrī 7.-9.klases, kā arī 1.-4.klases skolēni Valmieras Drāmas teātrī noskatījās izrādes "NEKAS" un "SMIEKLU SASAUKŠANĀS", savukārt novembrī 5.- 6.klašu skolēniem bija iespēja noskatīties teātra izrādi "Polianna". Tas viss projekta SKOLAS SOMA ietvaros.2019. gada 6.septembrī, Sējas skolas skolēni devās Organizācijas 1836 rīkotajā pārgājienā Mangaļsala - Vecāķi, kas varēja notikt inciatīvas Skolas soma ietvaros.
informāciju ...

                                       Piedalīšanās konkursā "ES SĀKU AR SEVI TĪRAI LATVIJAI"
3.b un 4.b klases skolēni skolotājas Zaigas Zarembas vadībā piedalās konkursā "Es sāku ar sevi TĪRAI LATVIJAI". Konkursa ietvaros viņi izveidoja somas no materiāliem, kurus būtu jāpārstrādā, nevis vienkārši jāizmet atkritumos.
                                              

Pēc darbu izveidošanas skolēni apciemoja PII "Bitīte" grupiņu Pabažos un pastāstīja par saviem izveidotajiem darbiem. Pirmskolniekiem stāstīja par atkritumu šķirošanu un kā var nevajadzīgas lietas pārveidot par kautko lietderīgu. Ar savu rīcību skolēni parādīja, ka ikviens var pielikt savu roku, lai mūsu Latvija būtu tīrāka.


Skolēni aicina būt atbildīgiem par savu apkārtējo vidi!
#TiraiLatvijai
                                               Iniciatīva Latvijas skolas soma turpinās.

Februārī 9.klase skolēni Valmieras Drāmas teātrī noskatījās izrādi jauniešiem "Labie bērni". Izrādē piedalās arī Oskars Vīksne (skolas teātara pulciņa vadītājs), kurš skolēnus iepazīstināja arī ar Valmieras teātra aizkulisēm.


1.-5.klases skolēni apguva praktiskās glītrakstīšanas meistarklasi Līgas Reiteres vadītajās stundās.


 

                                                   Nodarbības projektā "Izzini sevi - saproti citus!"

7.klasei kopā ar audzinātāju  divu dienu nodarbībās 28.februārī un 1.martā bija iespēja ieklausīties  viens otrā, iepazīt no jauna pieredzējušu speciālistu vadībā. Nodarbības bija vērstas uz praktisko darbību, kad ar spēļu, sarunu un izzinošu stāstu palīdzību tika uzlabotas klases sadarbības prasmes, iegūtas zināšanas, kā sev palīdzēt stresa situācijās, trenēta spēja atpazīt emocijas, kā arī papildināts savu vārdu krājums.
  

  

  
 

                               Latvijas skolas soma
6.septembrī notika ,, Latvijas Skolas soma” atvēršanas svētki Arēnā Rīga. Pirms koncerta ikvienam no 6000 apmeklētājiem bija iespēja pabūt intraktīvās radošajās darbnīcās. Koncertā uzstājās Justs, Ludvigs, DaGamba, Edavaardi, koklētāja Laima Jansone, Raimonds Pauls, jaunais talantīgais vijolnieks Daniels Bulajevs, Dzintariņa dejotāji, riteņbraucēji, deju grupa Dzirnas izdejoja zobenu cīņu ainas no filmas “Nameja gredzens” un vēl daudzi. Pasākumu vadīja Valters Frīdenbergs. Kultūras un izglītības ministri savās uzrunās solīja, ka projekts būs ilggadīgs. Tādējādi skolēniem visā Latvijā būs iespēja krāt kultūras vērtības ar valsts finansiālu atbalstu, jo pieredze un zināšanas krājas ne tikai skolas mācību stundās. Mums ļoti patika šis pasākums, jo tika iekļauti daudzi interesenti efekti koncerta norisē, bija dažādība, kur savienojās it kā tik atšķirīgas jomas. Tās bija vienreizējas izjūtas. Noslēgumā krita lieli, balti baloni. Bija sajūta, ka esam redzējuši un dzirdējuši pašu labāko, kas Latvijā šobrīd ir.
Skolas somas atvēršanā klāt bija Dita Ieva Staka, Lauris Buļčuks, skolotāja Kristīne Žilinska.


 12.novembrī skolā viesojās lektore Līga Reitere iniciatīvas LatvijasSkolas Soma ietvaros. Sākumskolas skolēni iepazina dažādus mūzikas instrumentus, tos praktiski izmēģinot. Kopīgi dejojot un dziedot, apguva latvisko dzīvesziņu.Vecākie skolēni lekcijā ieguva zināšanas par dialektiem un izloksnēm, mācījās saprast, kas bagātina un kas piesārņo valodu.

 
11.oktobrī 8.un 9.klase noskatījās  latviešu filmu "Homo Novus".
 
Septītklasnieku atsauksmes par ekskursiju un nodabību “Inženiera izaicinājums” Zilajos brīnumos 29.novembrī:
“Bija jautri apskatīt dažādas ilūzijas.”Sandija
“Sadalījāmies komandās un no makaroniem cēlām torni.” Markuss
“Zinoo centrā bija jautra nodarbība. Vadītājs bija ļoti jautrs un jauks.”Eva
“Visi eksperimenti un eksponāti, kas bija izstādīti, bija forši.” Rainers
“Zinoo bija interesanti.” Lotārs
“Man patika Zinoo centrā spagetī māja, ko cēlām.” Elizabete
“Man ļoti patika šī iespēja aizbraukt uz turieni. Es tur nekad nebiju bijis, tāpēc bija interesanti.” Jānis
“Man patika tur. Bija interesanti to eksperimentu darīt.” Toms
“Manai komandai bija visizturīgākais tornis.” Aksels
“Zonoo centrā man visvairāk patika nodarbība. Patika arī ar Evu spēlēt šahu.” Gerda
“Bet vismīļākais apskates objekts man bija spoguļu istaba.” Evelīna4.decemrī sākumskolas bērni viesojās Dailes teātrī izzinošā ekskursijā, bet 27.un 28.decembrī 1.-6.klases noskatījās izrādi  "Niķa un Riķa stiķi" šajā pašā teātrī.
             Otrklasnieki savās atsauksmēs par redzēto teātra izrādi rakstīja, ka bija patīkami redzēt pazīstamus aktierus uz skatuves. Bija prieks par līdzdarbošanos, skatītājiem bija iespēja kopā ar rūķiem dziedāt. Bērni jutās piederīgi izrādei arī brīdī, kad visi rūķi savāca gan savas, gan zālē esošo bērnu bailes lielos melnos maisos, lai nevienam vairs nebūtu jābaidās. Bērniem patika, ka Niķis un Riķis sacentās ar saldējuma ēšanu, patika arī vētra, zibens un tās radītie plūdi uz skatuves.
            Mazajiem skatītājiem izrāde ļoti patika un nemaz nebija grūti koncentrēt uzmanību, jo visu laiku notika kas interesants.

  

                                                                         Karjeras diena Sējas pamatskolā 2018.gada 8.-12.oktobrī

              Diena sākās ar stundu skolas zālē, kur piedalījās 1.-5.klašu skolēni. Bērnu vecāki iepazīstināja ar savām profesijām.  Ugunsdzēsējs  Uldis Millers pastāstīja par savu darbu un veicamajiem uzdevumiem. Vecmāmiņa Lāsma Celmiņa pastāstīja par savu vecmātes darbu.
Arnis Ilgavīzis  pastāstīja par savu profesiju,  viņš ir militārists un mīnētājs.

             Elīna Bērziņa stāstīja par juristes darbu.
             6.un 7. klase devās braucienā uz pagasta domi, kur iepazinās ar dažādām profesijām. Bērni, klausoties stāstīto, pierakstīja atbildes uz dotajiem jautājumiem, ja nevarēja sadzirdēt pareizo atbildi, pārjautāja. Bērni saprata -  lai strādātu novada domē, jābūt cilvēkam  ar lielu atbildības sajūtu, laipnam, gudram un ar augstāko izglītību. Bērni uzzināja, cik profesiju pārstāvju strādā domē, cik pavisam darbinieku novadā, kādas iespējas ir jauniešiem, lai strādātu mūsu novadā.
             6.un 9.klases skolēni klausījās Ritas Nazarovas stāstījumā par militāro dienestu. Viņa pastāstīja, kādām prasmēm, rakstura īpašībām jābūt, lai dienētu militārajā dienestā.

            Anda Miķelsone pastāstīja par savu juristes darbu un  individuālo uzņēmējdarbību.


             Audzinātājas savās stundās pastāstīja par karjeras iespējām. Lai saprastu, kādu profesiju izvēlēties, ir jāsaprot, kas interesē un patīk tik ļoti, lai būtu gatavs ar to nodarboties lielāko daļu sava laika. Galvenais uzdevums ir mācīties, lai sasniegtu savu izvirzīto mērķi. Apkopojot karjeras dienā redzēto, dzirdēto, secinājām, kas  būs svarīgākais mūsu darba dzīvē - atbildība, pienākuma sajūta, apņēmība un neatlaidība rezultāta saniegšanā, izcila spēja strādāt komandā, spēja adaptēties un pielāgoties, aizrautība un zinātkāre, spēja skaidri un saprotami paust savu viedokli, profesionālās zināšanas.

                                                                                               Madara Ansone,  Sējas pamatskolas karjeras konsultante