X

Karjeras izglītībaKarjeras izglītības nodarbības Sējas skolā turpinās! Šodien, 16. februārī, vecāko klašu skolēniem bija iespēja uzzināt vairāk par pieteikšanos ĒNU DIENAI 2023, kā arī sevi testēt un noskaidrot savas stiprās puses, kas var palīdzēt arī savas turpmākās karjeras izvēlē.
Karjeras izglītība 2022./2023.mācību gadāArī šajā mācību gadā Sējas skolas skolēniem tiek nodrošinātas nodarbības ar karjeras speciālista piedalīšanos, kas vecāko klašu skolēniem sniedz noderīgas zināšanas par dažādām profesijām un to specifiku, kā arī palīdz noskaidrot profesijas, kas katram varētu būt vispiemērotākā, pamatojoties uz skolēnu stiprajām pusēm, interesēm un talantiem.


 • Karjeras izglītības atbalsts attālinātajā mācīšanās laikā

Turpinot karjeras izglītību noslēdzošajā mācību gadā, ESF  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  attālināto mācību laikā Covid 19 pandēmijas periodā no 13.03.2020. līdz  29.05.2020. Izglītojamiem tika piedāvātas dažādas aktivitātes.

Mērķis: Spēt uzdot sev interesējošos jautājumus: „Kas es esmu?”, „Ko es vēlos?”, „Kā to sasniegt?” . Individuālās konsultācijas pie karjeras konsultanta.

Svarīgākais uzsvars tika likts uz pamatskolas 8. un 9. klašu izglītojamiem. Izglītojamiem un to vecākiem e- klases pastā tika aktualizēta  informācija aptaujās minētajām izglītības iestādēm, par atvērto durvju dienām tajās, kā arī, izmantojot interneta resursus, skolēni tika iesaistīti klases audzināšanas stundās :  “Kā izmantot šo laiku efektīvi” ,”Personības izziņas testi” “Karjeras izvēles lēmuma pieņemšana”  Karjeras konsultants individuāli sazinājās ar tiem skolēniem, kuri nebija droši par savām turpmākajām skolas gaitām. PKK piedalījās Zoom platformas un Konferences zvana klases stundās aktualizējot.

Izglītojamie un viņu vecāki saņēma infografiku par turpmākajām skolas gaitām kādā no vidusskolām:

 https://infogram.com/vidusskoleniem-1h9j6ql51mv52gz?live

 

3.-7. klašu skolēni klases audzināšanas stundā izskatīja dažādas tēmas par nākotnes profesijām, sava laika plānošanu.

Aktuālas saites skolēniem:

  https://www.tavaklase.lv/programma/stunda-tavai-karjerai-1-stunda-9419/

 

Informācija par profesijām:

http://www.profesijupasaule.lv/intervija-zobarsts

Http://www.profesijupasaule.lv/intervija-kuga-kapteinis-kuga-sturmanis

https://www.flickr.com/photos/latvijas_armija/sets/72157714031430593/

http://www.profesijupasaule.lv/rupnieciskais-farmaceits

https://www.e-klase.lv/aktualitates/raksti/5-izplatitakie-miti-par-skolotaja-profesiju?id=18654

KATRS PATS SAVAS LAIMES - Valsts izglītības attīstības aģentūras

uzdevumā veidotais video seriāls par profesionālo izglītību Latvijā

https://www.youtube.com/watch?v=cePXr_dWIIA

  Katrs pats savas laimes...viesnīcu speciālists

https://www.youtube.com/watch?v=GirARREGGfE

 - Katrs pats savas laimes...mehāniķis

https://www.youtube.com/watch?v=2ZTbr5HOuRI

 - Katrs pats sev elektriķis?

 https://www.youtube.com/watch?v=ge6jW5LoOiY&list=PLKzuMg2

yRktzPhE2YA1xzwXDqMFzfOxg3

 - Katrs pats savas laimes...pavārs

 https://www.youtube.com/watch?v=YKc-sWv1CuE

 - Katrs pats savas laimes...tērpu veidotājs

 https://www.youtube.com/watch?v=9YrcR_ggPWs

 - Katrs pats savas laimes...mehatroniķis

 https://www.youtube.com/watch?v=A0UXhRSFH1w

 - Katrs pats savas laimes...elektronikas tehniķis

 

https://www.youtube.com/watch?v=AkULRN5qhEM

 - Katrs pats savas laimes...viesmīlis

 

 https://www.youtube.com/watch?v=510-GvpIfeM

 - Katrs pats savas laimes...galdnieks

 

https://www.youtube.com/watch?v=d-biEJ61jrI

 - Katrs pats savas laimes...grafikas un multimediju speciālists

 

https://www.youtube.com/watch?v=maArKE49Zw0

 - Katrs pats savas laimes...interjera dizaina asistents

 

https://www.youtube.com/watch?v=yPAgrBQFf_o

 - Katrs pats savas laimes...apdares tehniķis

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ISBm8AJGMs

 - Katrs pats savas laimes...inženierkomunikāciju tehniķis

 

 Bezmaksas lekcijas tiešsaistē šobrīd piedāvā, labi zināmais pakalpojumu sniedzējs “Start Strong”https://www.youtube.com/channel/UCQWZKfu8v5P77wj91QMUGZw un Dace Briede-Zālīte https://bit.ly/3e9Uaq7.

Tāpat video lekcijas par dažādām tēmām, ieskaitot karjeru, pieejamas arī LU Open Minded, piemēram, Kristīnes Sprūdžas lekcija par sevis prezentēšanu, stilu:

 https://bit.ly/2A0pLvC 

un režisora Viestura Meikšāna nodarbības https://viesturs-school.thinkific.com/

 Vispārizglītojošajām skolām gatavojoties pārejai uz pilnveidoto mācību saturu, papildus informācija arī no “Skola 2030”http://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinas/nakamajiem-vidusskoleniem-jaizvelas-ko-macities-turpmakos-tris-gadus

  Noderīga vizuāla informācija par CV izveidi, personāla atlases kompānijas pārstāvju ieteikumi:

https://www.facebook.com/eiropersonals/posts/1407001316151601

Apkopoja PKK Agnese Kalniņa


 •     Karjeras izglītība Sējas pamatskolā 2019./2020.m.g.

  Šajā mācību gadā Sējas pamatskola turpina realizēt  projektu  Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” .

Projekta ietvaros skolas izglītojamie ir piedalījušies vairākos pasākumos.

 1. un 9. klašu un 4.-5.klašu grupām  notika pasākumu cikls  „Kā atrast savu nākotnes aicinājumu”, „Mērķu plānošana”.

„Ēnu dienas 2020” popularizēšanas pasākuma ietvaros, vairāki Sējas pamatskolas skolēni devās uz sev interesējošo  uzņēmumu, nozaru speciālistu ēnošanu, profesijas padziļinātāku izpēti, iespēju iejusties sev interesējošas nozares darbinieku ikdienas gaitās un ieskatīties tiešajos darba pienākumos.

Karjeras izglītības dienā  1.-4. klašu skolēniem tika organizēts brauciens uz biedrības „Limbažu Filcs” organizēto, radošo meistarklasi  kā arī izzinošais profesiju pasākums „No rudzu vārpas līdz maizes klaipam ” SIA „Lielezers”

Pašā pēdējā pirms pandēmijas pasludināšanas  laikā notika  „Plašā mūzikas pasaule”, pasākums 6. un 7. klasēm.

Vecāko klašu skolēni devās   mācību izbraukumā uz Vidzemes Dizaina un Tehnoloģiju tehnikumu Priekuļos un Cēsīs ,izglītojamo  tālāko skolas gaitu izzināšanas ekskursijā

1.04. Plānotā vizīte uz Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu Sējas pamatskolas 8. un 9. klasēm, kā arī sākumskolas izzinošā ekskursija uz Rīgas nacionālo zoodārzu, pasākumu „Profesijas zoodārzā ”izpalika, sakarā ar valstī, pasaulē radušos krīzes situāciju ar Covid-19 infekcijas ierobežošanu;

Vairāk informācijas http://sejasskola.lv/

 

PKK Agnese Kalniņa

 • Karjeras konsultācijas


Pedagogs karjeras konsultants Agnese Kalniņa

Kas ir individuālās karjeras konsultācijas?

Tas ir dažādu pasākumu kopums, kas dod iespēju skolēnam apzināties savas spējas, kompetences un intereses.

Ar mērķi radīt interesi par karjeru un iepazīstināt ar darba pasaules daudzveidību un ar to saistīto izglītību, tās ieguves iespējām;

Mācīt pašnovērtēšanas metodes (salīdzināt iespējas un intereses);

Palīdzēt pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru.

Pieteikšanās konsultācijām -  pa tālruni: 29491243 , Rakstot e-klase pastā

 Noderīgas saites:

INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTĪBAS UN PROFESIJU IESPĒJĀM LATVIJĀ

 •       Nacionālā izglītības iespēju datubāze: www.niid.lv
 •       Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs: www.aiknc.lv

 DAŽĀDA VEIDA RESURSI:

2020. gada 9. martā Sējas pamatskolā notika muzikāla karjeras izglītības nodarbība „Plašā mūzikas pasaule”.

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.6. un 7.klašu skolēniem notika meistarklase par mūziķa profesiju, tā iespējām mūsdienu darba tirgū. Lietderīgā diskusija par to kādēļ jāmācās atsevišķi mācību priekšmeti. Kāda loma ir sociālām zinībām, sportam, valodām un matemātikas zinībām mūziķa izaugsmē un ikdienā. Dažādo mācību priekšmetu saiknei ar mūziķa profesijām. Bērni noskaidroja kā mācību process ietekmē nākotnes profesijas izvēli. Viss skaļākais un efektīvākais bija praktiskais vingrinājums bungu ritmos. Klases apvienojās komandās, spēja saliedēties. Praktiskos un teorētiskos ieteikumus skolēniem sniedza profesionāls mūziķis, bundzinieks Uģis Eihvalds.

Skolēni spēja aizdomāties par savu, iespējamo, sapņu profesiju izmantojot plašo mūzikas pasauli.

Pedagogs karjeras konsultants Agnese KalniņaKarjeras izglītības diena 1.-4.klašu skolēniem

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Karjeras izglītības mācību ekskursija uz maiznīcu "Lielezers", kur bija iespēja redzēt vairākas profesijas - sākot no maiznieka, līdz pat ekspeditoram.

Savukārt pēc maiznīcas bērni apmeklēja apvienību jeb izglītības centru "Limbažu filcs", kur bija iespēja gan vērot, gan pašiem cītīgi darboties.

Karjeras izglītības nodarbība 4. un 5. klašu skolēniem2020. gada 6. februārī Sējas pamatskolas 4. un 5.klasēs notika pasākums Mērķu plānošana „Kā atrast savu nākotnes aicinājumu”, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Skolēniem bija iespāja iepazīties ar Mērķu plānošanu ( “Goal Mapping”). Nodarbībās radīja priekšstatu kā izplānot un sasniegt savus mērķus, prasme, ko attīstīt nākotnē. Bērni mācījās, kā izplānot un sasniegt savus izvirzītos mērķus.

Tika apzinātas skolēna prasmes, kas palīdz vēlāk attīstīt visas citas iemaņas, un pilnveidot karjeras lēmumu pieņemšanu nākotnē.

Pedagogs karjeras konsultants Agnese Kalniņa

KARJERAS IZGLĪTĪBAS brauciens uz Vidzemes tehnoloģiju un Dizaina tehnikumu

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Otrdien, 4.februārī Sējas pamatskolas 8. un 9.klašu skolēni devās iepazīšanās braucienā uz Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu, kur izpētīja dažādus variantus tālākizglītībai, kā arī pavisam nopietni "pielaikoja" sev profesijas.
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā jauniešiem bija iespēja aplūkot kā apgūst tādas nākotnes profesijas kā:

 • Mēbeļu galdnieks
 • Namdaris

 • Elektrotehniķis

 • Apģērbu dizaina speciālists

 • Mēbeļu dizaina speciālists

 • Telekomunikāciju tehniķis

 • Automehāniķis

 • Autodiagnostiķis

 • Lauksaimniecības tehnikas meh.

 • Programmēšanas tehniķis

 • Augkopības tehniķis

 • Klientu apkalpošanas speciālists

 • Pavārs

 • Datorsistēmu tehniķis

Jauniešiem šobrīd ir ļoti daudz vielas pārdomām, jo tehnikuma piedāvājums bija tiešām daudzveidīgs un piedāvātie bonusi visai vilinoši.

 
"Kā atrast savu nākotnes aicinājumu"

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.Šodien, 16.decembrī, Sējas skolā notika Karjeras izglītības atbalsta pasākums "Kā atrast savu nākotnes aicinājumu" 8. un 9. klašu skolēniem. Nodarbība notika divas stundas un to vadīja "Jauniešu akadēmijas Pacelt Pasauli" lektore Dace Briede - Zālīte.
Nodarbības sākumā lektore jauniešus iepazīstināja ar nodarbības gaitu un veicamajiem uzdevumiem, izstāstīja kā tiks veikta datu izveide un analīze. Turpinājumā jaunieši pildīja savas vēlmju un interešu kartes, kur vēlāk veidoja punktu sistēmas un saņēma skaidrojumu katrs savam rezultātam.
Ceram, ka lielākajai daļai jauniešu rezultāti arī piepildīsies dzīvē un viņi būs veiksmīgi dažādu profesiju pārstāvji, kurās paši ir ieinteresēti jau šodien!Neliels ieskats nodarbībā redzams galerijā:
http://sejasskola.lv/galerijas/karjeras-izglitibas-nodarbiba-ka-atrast-savu-nakotnes-aicinajumu-137/KARJERAS IZGLĪTĪBAS brauciens uz Vidzemes tehnoloģiju un Dizaina tehnikumu un SIA Tītarkalns

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

20. novembrī Sējas pamatskolas 6. un 7.klases skolēni devās Karjeras izglītības braucienā, kura laikā apmeklēja Vidzemes tehnoloģiju un Dizaina tehnikumu, kur iepazina dažādas profesijas un to apgūšanas iespējas, kā arī apmeklēja Sējas novada uzņēmēju SIA Tītarkalns, iepazīstoties ar tītaru audzēšanas biznesu.


                                                          Augļu un dārzeņu ceļojums līdz mūsu galdam

            Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
           09.04.2019.  Sējas pamatskolas 1.-2. klašu skolēni apmeklēja ražotni “Rāmkalnu sukādes” apgūtās programmas nosaukums “Augļu un dārzeņu ceļojums līdz mūsu galdam”.
          Skolēni iepazinās  ar  ražotni un strādājošo profesijām. Iepazinās ar pārstāvju darba pienākumiem un kādas zināšanas ir nepieciešamas uzņēmumā strādājošo profesiju pārstāvjiem.
          Klausoties gida stāstījums un piedaloties nodarbībā:
                    * iepazīšanās ar   nepieciešamajām prasmēm un īpašībām, kuras  palīdz  darbā šo profesiju pārstāvjiem;
                    * notika tikšanās ar pārtikas tehnologu, konditoru. Iepazīšanās ar darba pienākumiem un nepieciešamajām 
                       zināšanām šajās specialitātēs;
                    * izglītojamie veica uzdevumus, lai pārbaudītu savu interesi par iepazīstamajām profesijām.

                           
 

                                                             Nacionālā botāniskā dārza apmeklējums

          Pasākums ”Pielaiko profesiju” notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
         27.03.2019. Sējas pamatskolas 3.-4. klašu skolēni apmeklēja Nacionālo  botānisko dārzu. Iepazinās ar pārstāvju darba pienākumiem un kādas zināšanas ir nepieciešamas minētajām profesijām.
        Skolēni noklausījās stāstījums par profesijām ,kas saistītas ar dabas un vides aizsardzību,  iepazīšanas ar   nepieciešamajām prasmēm un īpašībām, kuras  palīdz  darbā šo profesiju pārstāvjiem. Notika arī tikšanās ar dārzkopības speciālistu, augkopības tehniķi, dārzkopi. Iepazīšanās ar darba pienākumiem un nepieciešamajām zināšanām šajās specialitātēs. 


 

                                                                        "Es nākamais ķīmiķis"

                  2019.gada 20.februārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 9.klases skolēni viesojās Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, iepazinās ar profesijām, kuras iespējams apgūt.      

                               
  
                               

                                           Mācību ekskursija   „Uzņēmums no A līdz Z”    22.01.2019.
 
                            

         Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Sējas pamatskolas 7., 8. klašes 38 skolēni apmeklēja poligonu “Daibe” - reģionālo atkritumu apsaimniekošanas  centru.

Līdz ar ES fondu atbalstu poligons vairs nav vienkārši teritorija atkritumu noglabāšanai, bet gan daudzfunkcionāls REĢIONĀLAIS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS CENTRS, kur notiek:

 • Atkritumu sagatavošana un apstrāde pirms to noglabāšanas
 • Atkritumu noglabāšana
 • Ziemeļvidzemes reģionā dalīti vākto otrreiz izmantojamo materiālu sagatavošana nodošanai pārstrādei
 • Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana
 • Infiltrāta apsaimniekošana
 • Biogāzes apsaimniekošana
 • Elektroenerģijas ražošana
 • Vides kvalitātes monitorings
 • Sabiedrības izglītošana

Skolēni poligonā iepazinās ar atkritumu sagatavošanu, apstrādi un to noglabāšanu un ieguva informāciju par ražotnē nepieciešamajām profesijām. Viņiem bija iespēja uzzināt, ko ražo no poligona gāzes, kā darbojas otrreizēji pārstrādājamo materiālu šķirošanas līnija.
                                                           
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”

  5.12.2018. Sējas pamatskolas   5.- 6. klašu  38 skolēni apmeklēja SIA  „Troja” ražotni .
Iepazinās ar meža nozari un kokrūpniecībā nepieciešamajām profesijām - Galdnieks, galdnieka palīgs,
mēbeļu dizaina speciālists, koka izstrādājumu ražošanas tehniķis, koksnes matriālu pastrādātājs. 
           Sējas pamatskolas skolotāji un skolēni piedalās Eiropas Sociālā Fonda projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta darbības laiks 2017.gada 1.janvāris līdz 2020.gada 31.decembrim.


         ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” , lai nodrošinātu kvalitatīvus karjeras atbalsta pasākumus skolēniem, ieskaitot karjeras informāciju, karjeras izglītību un karjeras konsultācijas. Noslēgts ir sadarbības līgums starp Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi un Valsts izglītības attīstības aģentūru, lai koordinētu šī ESF projekta izmēģinājumskolās Latvijas novados un republikas pilsētās, un Sējas pamatskola ir viena no tām.

      Šo darbu vada pedagogs karjeras konsultants, kas projekta ietvaros saņēmis papildizglītību karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos. Ar šo konsultantu ir noslēgts līgums 2017.gada 20. martā. Sējas pamatskolā karjeras atbalsta konsultante ir Madara Ansone. Ir uzsākts un rit aktīvs darbs projekta realizēšanā.                                                                     Nodarbības "ES līderis"

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 21.martā 6.un 7.klases skolēniem un 28.martā 8. un 9.klases skolēniem notika nodarbības "ES līderis".
                     

                    
             

Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

24.11.2017.  Sējas pamatskolas 1.-4.klases 44 izglītojamie apmeklēja maizes ceptuvi ”Lāči”. Iepazinās ar maizes cepēja un konditora profesiju. Tā bija mācību ekskursija ar meistarklasi par maizes cepēja profesiju.