X

Vēsture


               Sējas skolas celtniecības sākta 1914. gadā par Sējas pagasta ļaužu saziedotajiem līdzekļiem. Celtniecība pabeigta 1922. gadā, un skola iesvētīta 26. novembrī. Skola izveidojās apvienojoties Suliņu un Vēžu skolām. Skolas pirmais un ilggadējais skolotājs un pārzinis bija Pauls Štāls. Skolā 4 apvienotajās klasēs zināšanas apguva 100 skolēni, strādāja 4 skolotāji. Skolā darbojās internāts un kopgalds. Skolu uzturēja pagasts par saviem līdzekļiem.
              Skolas pastāvēšanas laikā skolā strādājuši 212 skolotāji un skolu vadījuši 12 direktori.
            Pašlaik skolā strādā 24 skolotāji, tai skaitā logopēds un psihologs. Skolā 9 klašu komplektos mācās 164 skolēni, darbojas bibliotēka, kopš 1992. gada skolai ir savs muzejs. Bērni savas spējas var attīstīt tautas deju, teātra, tūrisma, peldēšanas, datorikas-robotikas, kokapstrādes, skatuves runas, vides un veselības, sporta, peldēšanas, volejbola, vizuālās mākslas pulciņos un vokālajos  ansambļos.

Skolas pārvērtības:
1922. gads – Sējas četrgadīgā skola
1926. gads – Sējas sešgadīgā skola
1944. gads – Sējas septiņgadīgā skola
1961. gads – Sējas astoņgadīgā skola
1990. gads - Sējas deviņgadīgā skola
1994. gads – Sējas pamatskola


Sējas pamatskola 2017.gada 26.augustā nosvinēja savu 95- to gadadienu.