X

Interešu izglītība

2021./2022. mācību gadā Sējas pamatskolā darbojas šādas interešu izglītības programmas:1. Tautas dejas 1.-4.klase
Pirmdiena  14:00 - 14:40
Piektdiena 14:00-14:00

2.    Vokālais ansamblis "Notiņas" 1.-4.klase
Otrdiena  13:20-14:55

3. Teātris
Pirmdiena  14:15 - 14:55
                  15:10 - 15:50

4. Peldēšana 1.-9.klase
Otrdiena 16:00 -17:00 (atsāksies oktobrī)

5. Sports 1.-3.klase
Trešdiena  13:20 - 14:00

    Sports 4.-6.klase
Trešdiena  14:15 - 14:55

   6. Jaunie satiksmes dalībnieki (velo) 3.-5.klase
Trešdiena 13:20 - 14:00

7. Tūrisms 3.- 8.klase
Trešdiena  14:15 - 14:55

8. Vizuālā māksla 1.- 4.klase
Otrdiena       13:20 - 14:00
     Vizuālā māksla 4.- 9.klase
Otrdiena  14:15 - 14:55

9. Datorika - Robotika
Pirmdiena   14:00 - 14:40
                   14:40 - 15:20

10. Vide un veselība 5.-9.klase
Ceturtdiena 13:20 - 14:00

11. Mazpulki
Piektdiena  No 15:00

12. Skatuves runa 1.-9.klase
Individuāls darbs

13. Volejbols 1.-9.klase
Pirmdiena  no 14:00

14. Aerobika 1.-9.klase
Ceturtdiena  7:50 - 8:20