X

Tuvākie notikumi

22 jūn 2023 Sējas pamatskolas 9.klases izlaidums

Sveicam Latvijas valsts svētkos

2021. gada 18. novembris

Sveicam Latvijas valsts svētkos Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
/L.Vāczemnieks/

Sējas skolas kolektīvs sveic visus Latvijas valsts proklamēšanas gadadienā!