X

Mārtiņdiena Sējas skolā

2022. gada 10. novembris

Mārtiņdiena Sējas skolā

Zeme rīb, rati klaudz,

Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

10. novembris – Mārtiņa diena, kas tiek uzskatīta par rudens beigām un ziemas sākumu. Mārtiņa dienas svinēšana ieviesta jau 650.gadā ar pāvesta Mārtiņa pavēli. Svētais Mārtiņš, ar ko saistās Mārtiņa dienas svinēšana, dzīvoja IV gadu simtenī.

Latvieši Mārtiņa dienu uzskata par rudens beigu un ziemas sākumu. Līdz šai dienai jāpabeidz visi rudens darbi, jānokuļ labība, jāapar zeme. Zeme dodas atpūtā. Ja to traucē arot, tad nākamā gadā nav gaidāma laba raža. Mārtiņa diena saistās arī ar veļu laika beigām. Mēdz teikt, ka Mārtiņdiena atver ziemai vārtus.

Šodien arī Sējas skolas skolēni pucējās un pulcējās uz kopīgu Mārtiņdienas sadziedāšanos skolas zālē. Bērni bija izvēlējušies ģērbties par ķekatniekiem vai vienkārši sapucēties tautiskos tērpos un dziedāja Latviešu tautas dziesmas!

Prieks vērot bērnus, kas no tiesas bija pacentušies un piedomājuši par savu tēlu!

Kā mums gāja - skatieties galerijā zemāk!

No galerijas

Mārtiņdiena Sējas skolā -
Mārtiņdiena Sējas skolā -
Mārtiņdiena Sējas skolā -
Mārtiņdiena Sējas skolā -
Mārtiņdiena Sējas skolā -
Mārtiņdiena Sējas skolā -
Mārtiņdiena Sējas skolā -
Mārtiņdiena Sējas skolā -
Mārtiņdiena Sējas skolā -
Mārtiņdiena Sējas skolā -
Mārtiņdiena Sējas skolā -
Mārtiņdiena Sējas skolā -
Mārtiņdiena Sējas skolā -
Mārtiņdiena Sējas skolā -
Mārtiņdiena Sējas skolā -
Mārtiņdiena Sējas skolā -
Mārtiņdiena Sējas skolā -
Mārtiņdiena Sējas skolā -
Mārtiņdiena Sējas skolā -
Mārtiņdiena Sējas skolā -