X

Lepojamies!

2023. gada 25. septembris

Lepojamies! Sējas mazpulks saņēmis ielūgumu no Zemkopības ministrijas uz GADA BALVAS "SĒJĒJS 2023" LAUREĀTU GODINĀŠANAS CERAMONIJU!
Ļoti lepojamies ar Sējas mazpulcēniem!