X

Ķengurs 2023

2023. gada 24. februāris

Ķengurs 2023 2023.gada 23.martā notiks matemātikas nestandarta uzdevumu konkurss "Ķengurs 2023", 2.-9.klašu skolēniem.
Visi, kas vēlas piedalīties - jāpiesakās pie sk. Vinetas Kalniņas (1.klases audzinātāja)!
Pirms konkursa vēlams sagatavoties un pildīt iepriekšējo gadu uzdevumus, kurus var paņemt pie savām klašu audzinātājām vai pie sk. Vinetas.
Dalības maksa konkursā 0.50 eur.