X

Eiropas 112 diena

2023. gada 13. februāris

Eiropas 112 diena 11. februārī, visā Eiropas Savienībā atzīmē vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 dienu, kuras ietvaros arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) īstenos vairākas aktivitātes, lai veicinātu sabiedrības informētību par 112 numuru, uz kuru zvanot iespējams saņemt operatīvo dienestu palīdzību.

Šodien arī Sējas skolā bija ieradušies VUGD Saulkrastu daļas pārstāvji, kas skolēniem sniedza vērtīgas zināšanas par 112 numuru, uz kuru zvanot iespējams saņemt operatīvo dienestu palīdzību, kā arī informāciju par VUGD darbu, dažādiem drošības pasākumiem un rīcību ārkārtas situācijās.
Tāpat ugunsdzēsēji demonstrēja savus darba formas tērpus un atbildēja uz skolēnus interesējošiem jautājumiem.
Paldies vīriem par vērtīgajām zināšanām un lai mums visiem kopā droši!