X

Tuvākie notikumi

28 sep 2023 Fotografēšanās 29 sep 2023 Miķeļdienas tirdziņš Sējas skolā 29 sep 2023 Skolotāju diena

Apsveikums no Izglītības un zinātnes ministrijas

2021. gada 31. maijs

Apsveikums no Izglītības un zinātnes ministrijas Dārgie skolotāji, bērni, jaunieši un viņu vecāki!

Vēlamies no sirds Jums pateikties par šo mācību gadu!
Patiecamies par pacietību un neizsmeļamu spēku mācīt, mācīties un
atbalstīt.
Pateicamies par drosmi darīt citādi un meklēt aizvien jaunus
risinājumus.
Pateicamies par atbalstu, ko sniedzām viens otram!

Skaistam vasaras sākumam, aicinām ielūkoties mūsu “Digitālajā
izlaidumā”:
https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/966264750814930

Sirsnībā,
Ilga Šuplinska