X

Karjeras izglītība

KARJERAS IZGLĪTĪBAS brauciens uz Vidzemes tehnoloģiju un Dizaina tehnikumu un SIA Tītarkalns

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

20. novembrī Sējas pamatskolas 6. un 7.klases skolēni devās Karjeras izglītības braucienā, kura laikā apmeklēja Vidzemes tehnoloģiju un Dizaina tehnikumu, kur iepazina dažādas profesijas un to apgūšanas iespējas, kā arī apmeklēja Sējas novada uzņēmēju SIA Tītarkalns, iepazīstoties ar tītaru audzēšanas biznesu.


                                                          Augļu un dārzeņu ceļojums līdz mūsu galdam

            Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
           09.04.2019.  Sējas pamatskolas 1.-2. klašu skolēni apmeklēja ražotni “Rāmkalnu sukādes” apgūtās programmas nosaukums “Augļu un dārzeņu ceļojums līdz mūsu galdam”.
          Skolēni iepazinās  ar  ražotni un strādājošo profesijām. Iepazinās ar pārstāvju darba pienākumiem un kādas zināšanas ir nepieciešamas uzņēmumā strādājošo profesiju pārstāvjiem.
          Klausoties gida stāstījums un piedaloties nodarbībā:
                    * iepazīšanās ar   nepieciešamajām prasmēm un īpašībām, kuras  palīdz  darbā šo profesiju pārstāvjiem;
                    * notika tikšanās ar pārtikas tehnologu, konditoru. Iepazīšanās ar darba pienākumiem un nepieciešamajām 
                       zināšanām šajās specialitātēs;
                    * izglītojamie veica uzdevumus, lai pārbaudītu savu interesi par iepazīstamajām profesijām.

                           
 

                                                             Nacionālā botāniskā dārza apmeklējums

          Pasākums ”Pielaiko profesiju” notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
         27.03.2019. Sējas pamatskolas 3.-4. klašu skolēni apmeklēja Nacionālo  botānisko dārzu. Iepazinās ar pārstāvju darba pienākumiem un kādas zināšanas ir nepieciešamas minētajām profesijām.
        Skolēni noklausījās stāstījums par profesijām ,kas saistītas ar dabas un vides aizsardzību,  iepazīšanas ar   nepieciešamajām prasmēm un īpašībām, kuras  palīdz  darbā šo profesiju pārstāvjiem. Notika arī tikšanās ar dārzkopības speciālistu, augkopības tehniķi, dārzkopi. Iepazīšanās ar darba pienākumiem un nepieciešamajām zināšanām šajās specialitātēs. 


 

                                                                        "Es nākamais ķīmiķis"

                  2019.gada 20.februārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 9.klases skolēni viesojās Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, iepazinās ar profesijām, kuras iespējams apgūt.      

                               
  
                               

                                           Mācību ekskursija   „Uzņēmums no A līdz Z”    22.01.2019.
 
                            

         Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Sējas pamatskolas 7., 8. klašes 38 skolēni apmeklēja poligonu “Daibe” - reģionālo atkritumu apsaimniekošanas  centru.

Līdz ar ES fondu atbalstu poligons vairs nav vienkārši teritorija atkritumu noglabāšanai, bet gan daudzfunkcionāls REĢIONĀLAIS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS CENTRS, kur notiek:

  • Atkritumu sagatavošana un apstrāde pirms to noglabāšanas
  • Atkritumu noglabāšana
  • Ziemeļvidzemes reģionā dalīti vākto otrreiz izmantojamo materiālu sagatavošana nodošanai pārstrādei
  • Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana
  • Infiltrāta apsaimniekošana
  • Biogāzes apsaimniekošana
  • Elektroenerģijas ražošana
  • Vides kvalitātes monitorings
  • Sabiedrības izglītošana

Skolēni poligonā iepazinās ar atkritumu sagatavošanu, apstrādi un to noglabāšanu un ieguva informāciju par ražotnē nepieciešamajām profesijām. Viņiem bija iespēja uzzināt, ko ražo no poligona gāzes, kā darbojas otrreizēji pārstrādājamo materiālu šķirošanas līnija.
                                                           
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”

  5.12.2018. Sējas pamatskolas   5.- 6. klašu  38 skolēni apmeklēja SIA  „Troja” ražotni .
Iepazinās ar meža nozari un kokrūpniecībā nepieciešamajām profesijām - Galdnieks, galdnieka palīgs,
mēbeļu dizaina speciālists, koka izstrādājumu ražošanas tehniķis, koksnes matriālu pastrādātājs. 
           Sējas pamatskolas skolotāji un skolēni piedalās Eiropas Sociālā Fonda projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta darbības laiks 2017.gada 1.janvāris līdz 2020.gada 31.decembrim.


         ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” , lai nodrošinātu kvalitatīvus karjeras atbalsta pasākumus skolēniem, ieskaitot karjeras informāciju, karjeras izglītību un karjeras konsultācijas. Noslēgts ir sadarbības līgums starp Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi un Valsts izglītības attīstības aģentūru, lai koordinētu šī ESF projekta izmēģinājumskolās Latvijas novados un republikas pilsētās, un Sējas pamatskola ir viena no tām.

      Šo darbu vada pedagogs karjeras konsultants, kas projekta ietvaros saņēmis papildizglītību karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos. Ar šo konsultantu ir noslēgts līgums 2017.gada 20. martā. Sējas pamatskolā karjeras atbalsta konsultante ir Madara Ansone. Ir uzsākts un rit aktīvs darbs projekta realizēšanā.                                                                     Nodarbības "ES līderis"

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 21.martā 6.un 7.klases skolēniem un 28.martā 8. un 9.klases skolēniem notika nodarbības "ES līderis".
                     

                    
             

Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

24.11.2017.  Sējas pamatskolas 1.-4.klases 44 izglītojamie apmeklēja maizes ceptuvi ”Lāči”. Iepazinās ar maizes cepēja un konditora profesiju. Tā bija mācību ekskursija ar meistarklasi par maizes cepēja profesiju.