X

Projekti

                                           Mācību ekskursija   „Uzņēmums no A līdz Z”    22.01.2019.
 
                            

         Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Sējas pamatskolas 7., 8. klašes 38 skolēni apmeklēja poligonu “Daibe” - reģionālo atkritumu apsaimniekošanas  centru.

Līdz ar ES fondu atbalstu poligons vairs nav vienkārši teritorija atkritumu noglabāšanai, bet gan daudzfunkcionāls REĢIONĀLAIS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS CENTRS, kur notiek:

  • Atkritumu sagatavošana un apstrāde pirms to noglabāšanas
  • Atkritumu noglabāšana
  • Ziemeļvidzemes reģionā dalīti vākto otrreiz izmantojamo materiālu sagatavošana nodošanai pārstrādei
  • Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana
  • Infiltrāta apsaimniekošana
  • Biogāzes apsaimniekošana
  • Elektroenerģijas ražošana
  • Vides kvalitātes monitorings
  • Sabiedrības izglītošana

Skolēni poligonā iepazinās ar atkritumu sagatavošanu, apstrādi un to noglabāšanu un ieguva informāciju par ražotnē nepieciešamajām profesijām. Viņiem bija iespēja uzzināt, ko ražo no poligona gāzes, kā darbojas otrreizēji pārstrādājamo materiālu šķirošanas līnija.
                                                           
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”

  5.12.2018. Sējas pamatskolas   5.- 6. klašu  38 skolēni apmeklēja SIA  „Troja” ražotni .
Iepazinās ar meža nozari un kokrūpniecībā nepieciešamajām profesijām - Galdnieks, galdnieka palīgs,
mēbeļu dizaina speciālists, koka izstrādājumu ražošanas tehniķis, koksnes matriālu pastrādātājs. 

                                                                         Karjeras diena Sējas pamatskolā 2018.gada 8.-12.oktobrī

              Diena sākās ar stundu skolas zālē, kur piedalījās 1.-5.klašu skolēni. Bērnu vecāki iepazīstināja ar savām profesijām.  Ugunsdzēsējs  Uldis Millers pastāstīja par savu darbu un veicamajiem uzdevumiem. Vecmāmiņa Lāsma Celmiņa pastāstīja par savu vecmātes darbu.
Arnis Ilgavīzis  pastāstīja par savu profesiju,  viņš ir militārists un mīnētājs.

             Elīna Bērziņa stāstīja par juristes darbu.
             6.un 7. klase devās braucienā uz pagasta domi, kur iepazinās ar dažādām profesijām. Bērni, klausoties stāstīto, pierakstīja atbildes uz dotajiem jautājumiem, ja nevarēja sadzirdēt pareizo atbildi, pārjautāja. Bērni saprata -  lai strādātu novada domē, jābūt cilvēkam  ar lielu atbildības sajūtu, laipnam, gudram un ar augstāko izglītību. Bērni uzzināja, cik profesiju pārstāvju strādā domē, cik pavisam darbinieku novadā, kādas iespējas ir jauniešiem, lai strādātu mūsu novadā.
             6.un 9.klases skolēni klausījās Ritas Nazarovas stāstījumā par militāro dienestu. Viņa pastāstīja, kādām prasmēm, rakstura īpašībām jābūt, lai dienētu militārajā dienestā.

            Anda Miķelsone pastāstīja par savu juristes darbu un  individuālo uzņēmējdarbību.


             Audzinātājas savās stundās pastāstīja par karjeras iespējām. Lai saprastu, kādu profesiju izvēlēties, ir jāsaprot, kas interesē un patīk tik ļoti, lai būtu gatavs ar to nodarboties lielāko daļu sava laika. Galvenais uzdevums ir mācīties, lai sasniegtu savu izvirzīto mērķi. Apkopojot karjeras dienā redzēto, dzirdēto, secinājām, kas  būs svarīgākais mūsu darba dzīvē - atbildība, pienākuma sajūta, apņēmība un neatlaidība rezultāta saniegšanā, izcila spēja strādāt komandā, spēja adaptēties un pielāgoties, aizrautība un zinātkāre, spēja skaidri un saprotami paust savu viedokli, profesionālās zināšanas.

                                                                                               Madara Ansone,  Sējas pamatskolas karjeras konsultante


 


 

 

Latvijas skolas soma

6.septembrī notika ,, Latvijas Skolas soma” atvēršanas svētki Arēnā Rīga. Pirms koncerta ikvienam no 6000 apmeklētājiem bija iespēja pabūt intraktīvās radošajās darbnīcās. Koncertā uzstājās Justs, Ludvigs, DaGamba, Edavaardi, koklētāja Laima Jansone, Raimonds Pauls, jaunais talantīgais vijolnieks Daniels Bulajevs, Dzintariņa dejotāji, riteņbraucēji, deju grupa Dzirnas izdejoja zobenu cīņu ainas no filmas “Nameja gredzens” un vēl daudzi. Pasākumu vadīja Valters Frīdenbergs. Kultūras un izglītības ministri savās uzrunās solīja, ka projekts būs ilggadīgs. Tādējādi skolēniem visā Latvijā būs iespēja krāt kultūras vērtības ar valsts finansiālu atbalstu, jo pieredze un zināšanas krājas ne tikai skolas mācību stundās. Mums ļoti patika šis pasākums, jo tika iekļauti daudzi interesenti efekti koncerta norisē, bija dažādība, kur savienojās it kā tik atšķirīgas jomas. Tās bija vienreizējas izjūtas. Noslēgumā krita lieli, balti baloni. Bija sajūta, ka esam redzējuši un dzirdējuši pašu labāko, kas Latvijā šobrīd ir.

Skolas solas atvēršanā klāt bija Dita Ieva Staka, Lauris Buļčuks, skolotāja Kristīne Žilinska.


 12.novembrī skolā viesojās lektore Līga Reitere iniciatīvas LatvijasSkolas Soma ietvaros. Sākumskolas skolēni iepazina dažādus mūzikas instrumentus, tos praktiski izmēģinot. Kopīgi dejojot un dziedot, apguva latvisko dzīvesziņu.Vecākie skolēni lekcijā ieguva zināšanas par dialektiem un izloksnēm, mācījās saprast, kas bagātina un kas piesārņo valodu.

 11.oktobrī 8.un 9.klase noskatījās  latviešu filmu "Homo Novus".

Septītklasnieku atsauksmes par ekskursiju un nodabību “Inženiera izaicinājums” Zilajos brīnumos 29.novembrī.

“Bija jautri apskatīt dažādas ilūzijas.”Sandija

“Sadalījāmies komandās un no makaroniem cēlām torni.” Markuss

“Zinoo centrā bija jautra nodarbība. Vadītājs bija ļoti jautrs un jauks.”Eva

“Visi eksperimenti un eksponāti, kas bija izstādīti, bija forši.” Rainers

“Zinoo bija interesanti.” Lotārs

“Man patika Zinoo centrā spagetī māja, ko cēlām.” Elizabete

“Man ļoti patika šī iespēja aizbraukt uz turieni. Es tur nekad nebiju bijis, tāpēc bija interesanti.” Jānis

“Man patika tur. Bija interesanti to eksperimentu darīt.” Toms

“Manai komandai bija visizturīgākais tornis.” Aksels

“Zonoo centrā man visvairāk patika nodarbība. Patika arī ar Evu spēlēt šahu.” Gerda

“Bet vismīļākais apskates objekts man bija spoguļu istaba.” Evelīna


4.decemrī sākumskolas bērni viesojās Dailes teātrī izzinošā ekskursijā, bet 27.un 28.decembrī 1.-6.klases noskatījās izrādi  "Niķa un Riķa stiķi" šajā pašā teātrī.

Otrklasnieki savās atsauksmēs par redzēto teātra izrādi rakstīja, ka bija patīkami redzēt pazīstamus aktierus uz skatuves. Bija prieks par līdzdarbošanos, skatītājiem bija iespēja kopā ar rūķiem dziedāt. Bērni jutās piederīgi izrādei arī brīdī, kad visi rūķi savāca gan savas, gan zālē esošo bērnu bailes lielos melnos maisos, lai nevienam vairs nebūtu jābaidās. Bērniem patika, ka Niķis un Riķis sacentās ar saldējuma ēšanu, patika arī vētra, zibens un tās radītie plūdi uz skatuves.

Mazajiem skatītājiem izrāde ļoti patika un nemaz nebija grūti koncentrēt uzmanību, jo visu laiku notika kas interesants.


  

                                                                     Nodarbības "ES līderis"

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 21.martā 6.un 7.klases skolēniem un 28.martā 8. un 9.klases skolēniem notika nodarbības "ES līderis".
                     

                    
             

Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

24.11.2017.  Sējas pamatskolas 1.-4.klases 44 izglītojamie apmeklēja maizes ceptuvi ”Lāči”. Iepazinās ar maizes cepēja un konditora profesiju. Tā bija mācību ekskursija ar meistarklasi par maizes cepēja profesiju.


 
           Sējas pamatskolas skolotāji un skolēni piedalās Eiropas Sociālā Fonda projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta darbības laiks 2017.gada 1.janvāris līdz 2020.gada 31.decembrim.


         ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” , lai nodrošinātu kvalitatīvus karjeras atbalsta pasākumus skolēniem, ieskaitot karjeras informāciju, karjeras izglītību un karjeras konsultācijas. Noslēgts ir sadarbības līgums starp Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi un Valsts izglītības attīstības aģentūru, lai koordinētu šī ESF projekta izmēģinājumskolās Latvijas novados un republikas pilsētās, un Sējas pamatskola ir viena no tām.

      Šo darbu vada pedagogs karjeras konsultants, kas projekta ietvaros saņēmis papildizglītību karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos. Ar šo konsultantu ir noslēgts līgums 2017.gada 20. martā. Sējas pamatskolā karjeras atbalsta konsultante ir Madara Ansone. Ir uzsākts un rit aktīvs darbs projekta realizēšanā.