X

Interešu izglītība

2019./2020. mācību gadā Sējas pamatskolā darbojas šādas interešu izglītības programmas:1. Tautas dejas 1.-4.klase
Pirmdiena  13:00-13:40
Piektdiena 13:50-14:30

2. Volejbols 1.-5.klase
Pirmdiena  14:00-15:00

   Volejbols 6.-9.klase
Pirmdiena  15:00-16:00

3. Vokālais ansamblis 5.-9.klase
Pirmdiena  13:50-15:00

   Vokālais ansamblis 1.-4.klase
Otrdiena  13:00-14:30

4. Teātra sports 4.-6.klase
Piektdiena  13:50-15:00

5. Peldēšana 1.-9.klase
Otrdiena 15:00-17:00

6. Sports 1.-2.klase
Trešdiena  13:05-13:45

    Sports 3.-6.klase
Trešdiena  13:50-14:30

   Sports 7.-9.klase
Trešdiena  14:40-15:20

7. Jaunie satiksmes dalībnieki (velo) 3.-5.klase
Trešdiena 13:50-14:40

8. Tūrisms
Trešdiena  14:40-15:50

9. Vizuālā māksla 1.-4.klase
Otrdiena       13:50 - 14:30
Ceturtdiena  13:50 - 14:30

10. Robotika 2.-7.klase
Ceturtdiena   7:45 - 8:25
Ceturtdiena  13:50 - 14:50

11. Vide un veselība 5.-9.klase
Otrdiena 13:30 - 14:50

12. Kokapstrāde 5.-9.klase
Pirmdiena  13:50 - 15:20

13. Teātris 1.-4.klase
Pirmdiena  14:00 - 15:00

     Teātris 5.-9.klase
Pirmdiena 15:00 - 16:00

14. Aerobika 1.-9.klase
Trešdiena 13:50 - 15:20

15. Jaunsargi 5.-9.klase
Otrdiena 14:30 - 16:00

16. Skatuves runa 1.-9.klase
Individuāls darbs