X

Uzņemšana

Sējas skola uzņem audzēkņus 2021./2022. mācību gadam gan uz pirmo, gan uz 2.-9. klasi.







Nepieciešamie dokumenti iestājoties skolas 1.klasē :

1. Iesniegums,
2. Izziņa no pirmsskolas izglītības iestādes,
2. Personu apliecinošs dokuments (dzimšanas apliecība vai pase) uzrādīšanai,
3. Izziņa par deklarēto dzīvesvietu ( ja nav deklarēts Sējas novadā),
4. Medicīniskā karte (izsniedz pirmsskolas izglītības iestāde, ģimenes ārsts norāda par nepieciešamo speciālistu apmeklējumu, ģimenes ārsta atļauja apmeklēt skolu),
5. 2 fotogrāfijas (izmērs 3x4).

Nepieciešamie dokumenti pārejot no citas skolas:

1. Iesniegums,
2. Iesniedzēja personu apliecinošs dokuments,

3. Izziņa par deklarēto dzīvesvietu (ja nav deklarēts Sējas novadā),
4. 2 fotogrāfijas (izmērs 3x4).