X

Vecāku diena

2019. gada 29. marts

Vecāku diena Dienas kārtībā:                                                                                                                                                                              
plkst. 08.30 - 14.00  - mācību stundu apmeklēšana, sarunas ar klauses audzinātāju, skolotājiem, skolas vadību, atbalsta personālu;                                                                                       
plkst. 14.00 - koncerts;                                                                                        
plkst. 15.15  - skolas vecāku sapulce.

No galerijas

Vecāku diena -
Vecāku diena -
Vecāku diena -
Vecāku diena -
Vecāku diena -
Vecāku diena -
Vecāku diena -
Vecāku diena -
Vecāku diena -
Vecāku diena -
Vecāku diena -
Vecāku diena -
Vecāku diena -
Vecāku diena -