X

Uzmanību!

2020. gada 2. aprīlis

Uzmanību! Uzmanību!

Sadaļā DERĪGI ZINĀT ir pievienota jauna apakšsadaļa - "Mācībām un brīviem brīžiem", kur pieejama noderīga informācija un saites veiksmīgam attālināto mācību procesam, kā arī jēgpilniem brīvajiem brīžiem.

http://sejasskola.lv/derigi-zinat/macibam-un-briviem-briziem/