X

Ražotnes "Ādažu čipsi" apmeklējums

2018. gada 11. aprīlis

Ražotnes Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 11.aprīlī 4.klases skolēni dosies iepazīties ar "Ādažu čipsi" ražotni.