X

Nākotnes plāni

2019. gada 6. marts

Nākotnes plāni  Siguldas pilsētas vidusskolas pārstāvju tikšanās ar 9.klases skolēniem.