X

Karjeras veidošanas nodarbība

2018. gada 16. februāris

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”. 
 Sējas pamatskolā
lekciju un interaktīvu nodarbību pasākumā „Karjeras birža” par tēmu „Karjeras veidošana” 3 nodarbības notiks 1. un 9. klašu skolēniem.  Nodarbības vadīs Kristīne Liepiņa