X

Interaktīvas ekspozīcijas atklāšana

2018. gada 2. jūnijs

Interaktīvas ekspozīcijas atklāšana                    2018.gada 2.jūnijā plkst.11.30


               "LIFE + programmas projekta "Putni Ādažos" ietvaros Sējas pamatskolā tiks atklāta interaktīva ekspozīcijas, kuras uzdevums ir iepazīstināt ar aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” dabas vērtībām – unikālo dabas kompleksu, kas izveidojies teritorijā ilgstoši veicot militārās mācības, teritorijas dabas saglabāšanas nozīmi nacionālā un starptautiskā mērogā.
                 Ekspozīcija tapusi sadarbībā ar Valsts aizsardzības militāro objektu iepirkuma centru, Sējas novada domi un Sējas pamatskolu. Ekspozīcija ir iekārtota Sējas pamatskolas Dabas zinību klasē. Būtiski, ka ekspozīcijas interaktīvos elementus skolotāji un skolēni varēs arī praktiski izmantot, apgūstot dabaszinību, bioloģijas un ģeogrāfijas mācību vielu. Ekspozīcijas koncepta un izpildījuma autori ir SIA "Decor print".
               Vairāk par projektu www.putniadazos.lv"