X

Dialoga projekts “Uzdrīksties iesaistīties!”

2019. gada 12. novembris

Dialoga projekts “Uzdrīksties iesaistīties!” 12. novembrī Sējas pamatskolā tika īstenots Dialoga projekts “Uzdrīksties iesaistīties!”

Projekts īstenots ar Latvijas Mazpulki un  Erasmus+ palīdzību. Tā mērķis ir jauniešu tikšanās ar jaunatnes politikas veidotājiem Sējas novadā, lai celtu jauniešu līdzdalību, aktualizētu publisko debati par jauniešu tiesībām un pienākumiem. Projektā piedalījas Sējas mazpulcēni un jaunieši no 7. – 9. klasei.

Projekta pirmajā daļā jaunieši neformālās izglītības ceļā Sējas pamatskolā iepazinās ar jauniešu līdzdalības līmeņiem. Izspēlējot spēles un iejūtoties lēmēju lomā, jaunieši veidoja savu novada sapņu karti: domāja par pārmaiņām, kādas jaunieši vēlas redzēt savā novadā un diskutēja par tām. Jauniešiem bija jāatrod atbilde uz jautājumu, ko tieši katrs projekta dalībnieks var darīt, lai palīdzētu šīs pārmaiņas īstenot dzīvē.

Projekta otrajā daļā jaunieši devās uz Sējas novada domi, kur tikās ar domes priekšsēdētāju Gunti Liepņu. Mazpulcēni pastāstīja par biedrības “Latvijas Mazpulki” darbību, par saviem izstrādātajiem un īstenotajiem projektiem.

Jaunieši iepazīstināja domes priekšsēdētāju ar saviem sapņu projektiem, kādus tie vēlas redzēt savā novadā un diskutēja par tiem: izveidot drošākus riteņbraucēju celiņus, pastaigu vietu jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiņiem, sev BMX trasīti, kuras celtniecības darbos varētu paši piedalīties, brīvdienās sporta sacensības jaunajā stadionā, piedāvāja palīdzēt organizēt, tiesāt tās, aktivizēt vienaudžus, vakaros foto pulciņu u.c. aktivitātes.

Jaunieši vēlas iesaistīties novada jauniešu padomē.

Diskusijā ar domes  priekšēdētāju jaunieši uzzināja par lēmumu pieņemšanas procesu, jauniešu tiesībām un pienākumiem.

No galerijas

Mazpulku  Dialoga projekts “Uzdrīksties iesaistīties!” -
Mazpulku  Dialoga projekts “Uzdrīksties iesaistīties!” -
Mazpulku  Dialoga projekts “Uzdrīksties iesaistīties!” -
Mazpulku  Dialoga projekts “Uzdrīksties iesaistīties!” -
Mazpulku  Dialoga projekts “Uzdrīksties iesaistīties!” -
Mazpulku  Dialoga projekts “Uzdrīksties iesaistīties!” -
Mazpulku  Dialoga projekts “Uzdrīksties iesaistīties!” -