X

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018

2018. gada 12. jūnijs

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018

               "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir lasīšanas veicināšanas programma, kura darbojas Latvijā kopš 2001.gada. Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un, kopš 2007. gada, tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām.

                 Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

               Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie.

                 Pašā sākumā programmā piedalījās ap 100 dalībnieku, tagad lasītāju skaits jau pārsniedz 20000 no 712 Latvijas bibliotēkām un skolām.
                Ar grāmatu sarakstu var iepazīties šeit.